Проект: № BG16RFOP002-2.089-1332-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Бенефициент: ЕТ” КРЪСТЮ ИВАНОВ-92”

ЕИК- 825006773

Адрес гр. Асеновград  ул. Горноводенско шосе 84


Обща стойност: 50 000 лв.,

от които

50 000 лв. европейско финансиране и

0.00  лв. национално съфинансиране..

Начало: 12.10.2021г.

Край: 12.01.2022г.